لیست موضوعات‌
     
 1. شبکه های کامپیوتری

  شبکه های کامپیوتری

  خجسته یاری
  50,000 تومان
  مجموعه داستان های فارسی قرن چهاردهم امنیت داده ها و سیستم های کامپیوری داستان های آمریکایی قرن ۲۰ داستان های آمریکایی قرن ۲۰
 2. مرگ در پاریس

  مرگ در پاریس

  خجسته یاری
  20,000 تومان
  داستان جنایی قرن 20 فرانسه
 3. امنیت داده ها

  امنیت داده ها

  الری احمدی
  40,000 تومان
  امنیت داده ها و سیستم های کامپیوری
 4. مجموعه داستان های فارسی قرن چهاردهم

  مجموعه داستان های فارسی قرن چهاردهم

  محمود بیات
  10,000 تومان
  مجموعه داستان های فارسی قرن چهاردهم
 5. قاتل روباه است

  قاتل روباه است

  الری احمدی
  30,000 تومان
  داستان های آمریکایی قرن ۲۰